RSS

Tag Archive 'Ulisse Aldrovandi'

[lang_nl]Een van de beroemde leerlingen van Regnerus Praedinius (1510-1559), de rector van de Latijnse School in Groningen in het midden van de zestiende eeuw, was Folckert Koyter, zoon van een bierbrouwer in Groningen. Als Volcher Coiter verwierf hij naam als baanbrekend anatoom. Nadat hij zijn opleiding aan de St. Maartensschool had voltooid, wilde de  in […]

Lees verder »