RSS

Met twee Noord- Nederlanders en een Zuid-Nederlander, twee Duitsers en een Schot was het zestal hoogleraren dat in 1614 in Groningen aantrad een internationaal groepje. Ook de studenten kwamen van het begin af aan uit binnen- en buitenland. Het ligt daarom voor de hand aan te nemen dat de Earl of Kintore, die als alumnus in 1780 de bibliotheek een fraai boekwerk cadeau deed, als jongeman tijdelijk in Groningen had gewoond en gestudeerd. Volgens de inschrijving in het album van de universiteit was Antony Adriaan Falconer (1742-1804) echter een ‘Groninganus’, op 20 december 1759 geïmmatriculeerd als student in de artes liberales, de vrije kunsten. Zijn moeder Rembertina Maria stamde uit de aanzienlijke familie Van Iddekinge, terwijl zijn Schotse vader, William Lord Falconer of Halkerton, die in 1733 in Groningen aan een studie in de rechten was begonnen, officier in het Staatse leger werd. Hun zoon trouwde Christina Elisabeth Sichterman,  geboren in Bengalen als dochter van Jan Albert Sichterman die, in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie, een immens vermogen had vergaard en bij terugkeer in Groningen een stadspaleis aan de Ossenmarkt liet bouwen.

anthony_adrian_7th_lord_halkerton_earl_kintore

Kort na het huwelijk, op 9 maart 1766 gesloten in de Academiekerk, vertrokken Antony Adriaan en zijn bruid naar Schotland om zijn erfrechten en die van zijn kinderen veilig te stellen. In 1778 gingen de titels van graaf van Kintore en Lord Keith op hem over.

Falconers geschenk aan de Groningse universiteit is een prachtig geïllustreerd tweedelig boekwerk in folioformaat, Mark Catesby’s The natural history of Carolina, Florida and the Bahama Islands (Londen 1771), met beschrijvingen en afbeeldingen van dieren in hun habitat. De tekst is zowel in het Engels als het Frans. (bron portret: de stamboom van de Lords Falconer op  http://members.chello.nl/w.spaak/Spaak/Lords_Halkerton.htm)

Kintore redlegged thrush

Kintore titelpagina geheelDe inscriptie op de titelpagina laat zien dat hij Groningen nog niet vergeten was: ‘Edinburgh,Georges Square Aprill 26th1780. These two Volumes Containing the Wonders of Nature, I have thought proper to bestow upon the University of Groningen and Omlanden for the Esteem I still retain, and always hope to continue the same. Antoon Adriaan Falconer now Earl of Kintore’.

Het boek kwam waarschijnlijk uit zijn eigen bibliotheek, want voorin zit een exlibris:

Kintore exlibris