RSS

Teruggevonden fragmenten Rijmbijbel

Vorig jaar slaagde KB-collega Ed van der Vlist er in een aantal fragmenten van een veertiende-eeuwse Rijmbijbel in het Middelnederlands aan te kopen. Het verhaal over deze acht dubbelbladen en wat er aan de aankoop vooraf ging is op zijn blog te lezen. Een paar maanden later had Ed een primeur voor een groep van Nederlandse handschriftenonderzoekers, in Den Haag bijeen als leden van het gezelschap het Draakje: toen hij de bladen op foto’s en in het echt toonde, vielen sommigen van ons bijna van de stoel van verbazing bij het herkennen van de hand die de tekst van de fragmenten heeft geschreven als die van het Gronings-Zutphense Maerlanthandschrift!

 

KB 79 K 25

KB 79 K 25

 

Een bladzijde uit HS UB Groningen 405 (gemaakt toen het boek uit de band was gehaald)

Een bladzijde uit HS UB Groningen 405 (gemaakt toen het boek uit de band was gehaald)

 

Detail van het fragment

Detail van het fragment

 

Detail uit HS 405

Detail uit HS 405

Een nauwkeurige vergelijking van fragmenten en boek staat nu hoog op de agenda, want deze vondst roept allerlei nieuwe vragen op naar de plaats van ontstaan van de Groningse Rijmbijbel.