RSS

Het Groote Tafereel der Dwaasheid

In de laatste maanden van 1720 bracht de eerste wereldwijde beurscrash speculanten in Frankrijk, Engeland en de Nederlanden aan de rand van de afgrond of duwde hen er in. In Londen en Paris bleken de, vaak met geleend geld gekochte, aandelen van de South Sea Company en de Mississippi Company van John Law, een Schotse econoom die de protectie van de Franse koning genoot, plotseling niets meer waard. De windhandel was ook overgewaaid naar de Nederlanden, waar velen hun schuldbekentenissen in aandelen omzetten om daar mee te gaan speculeren.
uklu MvO F 113A Ter eeuwiger gedagtenisEen satyrische reactie op deze gebeurtenissen verscheen in Amsterdam: Het Groote Tafereel der Dwaasheid, ‘Gedrukt tot waarschouwinge voor de Nakomelingen, in ’t noodlottie Jaar, voor veel Zotte en Wyze. 1720’.

De verzameling bevat een vijftal tekst, waaronder Blijspelen en Gedigten op de Windhandel, gevolgd door een serie merkwaardige platen, deels van Franse, deels van Nederlandse origine.

In de bewaard gebleven exemplaren van dit werk komen allerlei variaties voor in zowel de teksten als de platenreeksen. Kuniko Forrer (Universiteit van Amsterdam) is er in geslaagd om deze bibliografische wirwar te ontrafelen, en de resultaten van haar werk zijn gepubliceerd in het pas verschenen The Great Mirror of Folly. Finance, Culture, and the Crash of 1720.

uklu MvO F 113A 113 'et i-- 10 en 11 vier exx van GrTafdDwEnkele illustraties bij haar bijdrage zijn foto’s uit een van de vier exemplaren van het Tafereel die de UB bezit, uklu M.v.O. [Museum van Oudheden] F 113 (ook beschikbaar in Tempo, The Early Modern Pamphlets Online).

Alle vier exemplaren zijn in de catalogus beschreven. Een van de onderdelen, Het dwergentoneel, is integraal gereproduceerd in Facsimile, de beeldbank van de UB.