RSS

Archief van de rubriek 'handschriften'

    In de verzameling handschriften Addenda — zo genoemd omdat ze verworven zijn na publicatie, in 1898, van de door H. Brugmans samengestelde handschriftencatalogus — bevindt zich een boek met een wat verkreukeld perkamenten omslag. De op de rug geschreven titel is niet zo duidelijk meer, maar het moeten ongeveer dezelfde woorden zijn als […]

Lees verder »

[lang_nl]De lijst van oosterse boeken die van rector Borgesius werden gekocht beslaat twee bladzijden in de Syllabus, de handgeschreven catalogus van de bibliotheek. Hier gereproduceerd zijn de pagina’s uit de kalligrafische versie: [/lang_nl]

Lees verder »

[lang_en][/lang_en][lang_nl]DE CHRISTMANN-COLLECTIE In de eerste vijf jaar van haar bestaan kreeg de Universiteit van Groningen zes handschriften aangeboden, waarvan een geschreven in het Middelnederlands (hs 350) en de andere vijf in het Latijn (hss 2, 8, 19, 73 en 160). In diezelfde periode werd ook een aantal manuscripten aangekocht. On 2 mei 1620, zo meldt […]

Lees verder »

[lang_nl]Onlangs kreeg ik het verzoek om foto’s en gegevens te leveren voor Digital Image Archive of Medieval Music, ofwel DIAMM (www.diamm.ac.uk), een online verzameling van middeleeuwse en vroegmoderne bronnen voor muziek. Het ging om onze incunabel 70, maar dan niet om de teksten die daar in staan, wel om stukken ‘oud papier’ die in de […]

Lees verder »

[lang_nl]Tijdens de meiveiling bij Bubb Kuyper te Haarlem kon voor de UB het album amicorum van Gerhard Jacob Keiser (1770-1848) verworven worden. Het is een boekje in het voor die tijd – achttiende eeuw – voor dit soort boekjes gebruikelijke oblong-formaat, met op het voorplat de naam van de eigenaar gestempeld en daaromheen twee randen. […]

Lees verder »

[lang_nl]Het vriendenboek van Jan Rudolph Krudop, die zich op 12 juli 1825 als student te Groningen liet inschrijven, is een losbladig geval. Het is goed mogelijk dat de oorspronkelijk in een cassette werden bewaard, maar die heeft de bibliotheek dan nooit bereikt. Op het eerste blad staat een tekening van een student in zijn kamer  […]

Lees verder »

[lang_nl]Een paar weken geleden sloeg de VPRO-gids een keer mijn brievenbus over. Jammer, maar geen ramp want die week zou ik toch niet thuis zijn. Een paar dagen na terugkeer lag echter opeens de gids met nog wat post op de mat, waarschijnlijk na een verkeerde bezorging bij buren die ook uitstedig waren geweest. ‘s […]

Lees verder »

[lang_nl]In onze collectie middeleeuwse handschriften komen een paar spectaculaire gevallen van inktvraat voor. Een heel treurig geval is HS 18, met de Pantheologia, een theologische encyclopedie van Raynerius de Pisis (overleden in 1348). In de banderolle boven de initiaal op fol. 9r staat te lezen dat ‘broeder Johannes Claes begon met dit eerste deel in […]

Lees verder »

[lang_nl]In 1761 werd de Societas Pro Excolendo Iure Patrio – in de wandeling vaak Pro Excolendo genoemd – opgericht, een vereniging die zich ten doel stelt vooral het natuurrecht en het vaderlands recht te bestuderen. De bibliotheek van de vereniging is in 1853 in bruikleen gegeven aan de UB en telt ca. 3.500 juridische en […]

Lees verder »

[lang_nl] Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden van de UB op 10 november is als een van de geschenken aan de bibliothecaris een achttiende-eeuws handschrift overhandigd: het journaal van de reis die Daniel Gerdes in 1722 maakte door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Daniel Gerdes, in 1698 te Bremen geboren, had vanaf 1719 theologie […]

Lees verder »

Next »