RSS

Archief van de rubriek 'botanie'

Met twee Noord- Nederlanders en een Zuid-Nederlander, twee Duitsers en een Schot was het zestal hoogleraren dat in 1614 in Groningen aantrad een internationaal groepje. Ook de studenten kwamen van het begin af aan uit binnen- en buitenland. Het ligt daarom voor de hand aan te nemen dat de Earl of Kintore, die als alumnus […]

Lees verder »

Omdat in de biografie van de kunstenares Dorothea Kreps in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland staat vermeld dat er nauwelijks werk van haar bekend is, lijkt het de moeite waard om haar fraaie tekening in het album amicorum van Klaas Willem Kiers (zie daarover een eerder bericht, en de website Digital Collections, waar het hele […]

Lees verder »

[lang_nl]Dit op perkament geschreven gebedenboek in het Middelnederlands dateert uit het eind van de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw. Het opent met de getijden tot Alle Heiligen en vervolgt met een serie gebeden ingedeeld volgens het kerkelijk jaar — van Kerstmis tot Pasen — en enige reeksen gebeden tot vele verschillende heiligen. […]

Lees verder »

[lang_nl]Voor de tentoonstelling Maria Sibylla Merian & Daughters: Women of Art and Science, van 10 juni tot 31 augustus in het Getty Center te Los Angeles te zien, leenden wij een van onze ingekleurde exemplaren uit van Merians boek Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaemsche insecten (Amsterdam 1719). Een van de platen uit […]

Lees verder »

[lang_nl] Een van de grootste en zwaarste handschriften in de UB is een tweedelig botanisch plaatwerk uit de achttiende eeuw. Op de bladen van de boeken staan de bijschriften geschreven bij de tussen de bladen gelegde tekeningen en drukproeven van Westindische planten die oorspronkelijk werden getekend door de Franse botanicus Charles Plumier. Het signalement van […]

Lees verder »