RSS

Archief van de rubriek 'hoogleraren'

Provenances 2: Ubbo Emmius

  Groningen university’s impending fourth-centenary celebrations call for a post on books formerly in the possession of its first Rector Magnificus, Ubbo Emmius (1547-1625). As a scholar with a particular interest in history, Emmius must have owned a considerable collection of books. Among them was this copy of Emanuel van Meteren, Belgische ofte Nederlantsche Historie […]

Lees verder »

Over het eiland Giglio had ik een aantal jaren geleden al wel iets gelezen, maar toen het tien dagen geleden in het nieuws kwam, bleek dat toch in een verre vergeethoek geraakt. Gelukkig wist IJnte Botke nog heel goed dat in 1788 Adriaan Gilles Camper Giglio heeft bezocht — natuurlijk niet met een cruiseschip, maar […]

Lees verder »

[lang_nl]De lijst van oosterse boeken die van rector Borgesius werden gekocht beslaat twee bladzijden in de Syllabus, de handgeschreven catalogus van de bibliotheek. Hier gereproduceerd zijn de pagina’s uit de kalligrafische versie: [/lang_nl]

Lees verder »

[lang_nl]Een verzameling van dertig brieven, door zestien verschillende personen geschreven aan Hendrik van Oyen, hoogleraar theologie te Bazel, werd onlangs door de Amsterdamse antiquaar Ton Bolland aan de Universiteitsbibliotheek geschonken. Van Oyen, in 1898 te Vlissingen geboren, studeerde theologie in Utrecht en promoveerde te Leiden. Hij stond als predikant in verscheidene parochies tot hij in […]

Lees verder »

[lang_nl] Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden van de UB op 10 november is als een van de geschenken aan de bibliothecaris een achttiende-eeuws handschrift overhandigd: het journaal van de reis die Daniel Gerdes in 1722 maakte door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Daniel Gerdes, in 1698 te Bremen geboren, had vanaf 1719 theologie […]

Lees verder »

[lang_nl] Op de voorzijde van de uitnodiging voor de opening van het academisch jaar 2008-2009 staat de feestelijk verlichte gevel van het Academiegebouw afgebeeld, terwijl de achterkant een fragment toont van het zogenaamde ‘eeuwig edict’, waarmee op 14 juli (‘prid. Eidus Iulii’) 1614 de instelling van een Illustre School of Academie te Groningen werd aangekondigd. […]

Lees verder »

[lang_nl]Onlangs verwierf het Universiteitsmuseum de doctorsbul, geschreven op perkament en voorzien van het zegel van de universiteit, die op 26 november 1806 werd uitgereikt aan Theodorus van Swinderen tijdens een plechtige promotiezitting ‘met de kap’, nadat hij een ‘disputatio juridica’ had verdedigd. Een dergelijke ‘promotio more majorum’ vond alleen op speciaal verzoek plaats. Ook Van […]

Lees verder »

Het Plessner-archief

[lang_nl]De UB bezit diverse persoonlijke archieven, vooral van hoogleraren. Het omvangrijkste archief is wel dat van de socioloog en filosoof Helmuth Plessner, die van 1934 tot 1951 aan de Groninger universiteit heeft gewerkt.Er is een beschrijving van dit archief op de website van Bijzondere Collecties, evenals een beknopte inventaris. De uitvoerige beschrijving is een groot […]

Lees verder »