RSS

Archief van de rubriek 'gedecoreerde handschriften'

Naar aanleiding van een verzoek vanuit Hongarije volgen hier enkele afbeeldingen van HS 159, met de Elegiae van Propertius, een Latijnse dichter die leefde van ca. 50-15 v. Chr. Het boekje is in de tweede helft van de vijftiende eeuw in Italië geschreven, op perkament en in een humanistisch schrift. Het verkeert in niet al […]

Lees verder »

    In de verzameling handschriften Addenda — zo genoemd omdat ze verworven zijn na publicatie, in 1898, van de door H. Brugmans samengestelde handschriftencatalogus — bevindt zich een boek met een wat verkreukeld perkamenten omslag. De op de rug geschreven titel is niet zo duidelijk meer, maar het moeten ongeveer dezelfde woorden zijn als […]

Lees verder »

[lang_nl]Dit op perkament geschreven gebedenboek in het Middelnederlands dateert uit het eind van de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw. Het opent met de getijden tot Alle Heiligen en vervolgt met een serie gebeden ingedeeld volgens het kerkelijk jaar — van Kerstmis tot Pasen — en enige reeksen gebeden tot vele verschillende heiligen. […]

Lees verder »

[lang_nl]Tijdens de meiveiling bij Bubb Kuyper te Haarlem kon voor de UB het album amicorum van Gerhard Jacob Keiser (1770-1848) verworven worden. Het is een boekje in het voor die tijd – achttiende eeuw – voor dit soort boekjes gebruikelijke oblong-formaat, met op het voorplat de naam van de eigenaar gestempeld en daaromheen twee randen. […]

Lees verder »

[lang_nl]Het vriendenboek van Jan Rudolph Krudop, die zich op 12 juli 1825 als student te Groningen liet inschrijven, is een losbladig geval. Het is goed mogelijk dat de oorspronkelijk in een cassette werden bewaard, maar die heeft de bibliotheek dan nooit bereikt. Op het eerste blad staat een tekening van een student in zijn kamer  […]

Lees verder »

[lang_nl]Een paar weken geleden sloeg de VPRO-gids een keer mijn brievenbus over. Jammer, maar geen ramp want die week zou ik toch niet thuis zijn. Een paar dagen na terugkeer lag echter opeens de gids met nog wat post op de mat, waarschijnlijk na een verkeerde bezorging bij buren die ook uitstedig waren geweest. ‘s […]

Lees verder »

[lang_nl]In onze collectie middeleeuwse handschriften komen een paar spectaculaire gevallen van inktvraat voor. Een heel treurig geval is HS 18, met de Pantheologia, een theologische encyclopedie van Raynerius de Pisis (overleden in 1348). In de banderolle boven de initiaal op fol. 9r staat te lezen dat ‘broeder Johannes Claes begon met dit eerste deel in […]

Lees verder »

[lang_nl]In 1761 werd de Societas Pro Excolendo Iure Patrio – in de wandeling vaak Pro Excolendo genoemd – opgericht, een vereniging die zich ten doel stelt vooral het natuurrecht en het vaderlands recht te bestuderen. De bibliotheek van de vereniging is in 1853 in bruikleen gegeven aan de UB en telt ca. 3.500 juridische en […]

Lees verder »

[lang_nl] HET GRONINGS-ZUTPHENSE MAERLANTHANDSCHRIFT perkament – 235 bladen – 315×210 mm Brabant: ‘s-Hertogenbosch of Mariënweerd? – voor 1339-ca. 1345 uklu HS 405 Dit handschrift bevat een aantal gedichten, deels bewerkingen van Latijnse teksten, van de Vlaamse dichter Jacob van Maerlant. Het langste stuk is de Rijmbijbel; verder zijn opgenomen een deel van de Spiegel historiael […]

Lees verder »