RSS

Archief van de rubriek 'middeleeuwse handschriften'

HS 116, de Kroniek van Emo en Menko, of de Kroniek van Wittewierum, is intussen geheel door te bladeren en te lezen in onze gedigitaliseerde collecties. De volgorde van de plaatjes is nog niet helemaal goed – de foto’s van de eerste bladen staan helemaal onderaan in de rij – maar daar wordt aan gewerkt. […]

Lees verder »

Naar aanleiding van een verzoek vanuit Hongarije volgen hier enkele afbeeldingen van HS 159, met de Elegiae van Propertius, een Latijnse dichter die leefde van ca. 50-15 v. Chr. Het boekje is in de tweede helft van de vijftiende eeuw in Italië geschreven, op perkament en in een humanistisch schrift. Het verkeert in niet al […]

Lees verder »

[lang_nl]De lijst van oosterse boeken die van rector Borgesius werden gekocht beslaat twee bladzijden in de Syllabus, de handgeschreven catalogus van de bibliotheek. Hier gereproduceerd zijn de pagina’s uit de kalligrafische versie: [/lang_nl]

Lees verder »

[lang_en][/lang_en][lang_nl]DE CHRISTMANN-COLLECTIE In de eerste vijf jaar van haar bestaan kreeg de Universiteit van Groningen zes handschriften aangeboden, waarvan een geschreven in het Middelnederlands (hs 350) en de andere vijf in het Latijn (hss 2, 8, 19, 73 en 160). In diezelfde periode werd ook een aantal manuscripten aangekocht. On 2 mei 1620, zo meldt […]

Lees verder »

[lang_nl]Onlangs kreeg ik het verzoek om foto’s en gegevens te leveren voor Digital Image Archive of Medieval Music, ofwel DIAMM (www.diamm.ac.uk), een online verzameling van middeleeuwse en vroegmoderne bronnen voor muziek. Het ging om onze incunabel 70, maar dan niet om de teksten die daar in staan, wel om stukken ‘oud papier’ die in de […]

Lees verder »

[lang_nl]Dit op perkament geschreven gebedenboek in het Middelnederlands dateert uit het eind van de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw. Het opent met de getijden tot Alle Heiligen en vervolgt met een serie gebeden ingedeeld volgens het kerkelijk jaar — van Kerstmis tot Pasen — en enige reeksen gebeden tot vele verschillende heiligen. […]

Lees verder »

[lang_nl]In onze collectie middeleeuwse handschriften komen een paar spectaculaire gevallen van inktvraat voor. Een heel treurig geval is HS 18, met de Pantheologia, een theologische encyclopedie van Raynerius de Pisis (overleden in 1348). In de banderolle boven de initiaal op fol. 9r staat te lezen dat ‘broeder Johannes Claes begon met dit eerste deel in […]

Lees verder »

[lang_nl] Een van de oudste en beroemdste handschriften in de UB is HS 116, de zogenaamde kroniek van Wittewierum. Deze is bewaard gebleven  in een dertiende-eeuws handschrift in kwarto-formaat, met 50 perkamenten bladen. Het boek heeft een onversierde perkamenten band, waarvan de sluitveters verloren zijn gegaan. De tekst is in een klein handschrift in twee […]

Lees verder »

[lang_nl] HET GRONINGS-ZUTPHENSE MAERLANTHANDSCHRIFT perkament – 235 bladen – 315×210 mm Brabant: ‘s-Hertogenbosch of Mariënweerd? – voor 1339-ca. 1345 uklu HS 405 Dit handschrift bevat een aantal gedichten, deels bewerkingen van Latijnse teksten, van de Vlaamse dichter Jacob van Maerlant. Het langste stuk is de Rijmbijbel; verder zijn opgenomen een deel van de Spiegel historiael […]

Lees verder »