RSS

Archief van de rubriek 'Groningers'

[lang_nl]Tijdens de meiveiling bij Bubb Kuyper te Haarlem kon voor de UB het album amicorum van Gerhard Jacob Keiser (1770-1848) verworven worden. Het is een boekje in het voor die tijd – achttiende eeuw – voor dit soort boekjes gebruikelijke oblong-formaat, met op het voorplat de naam van de eigenaar gestempeld en daaromheen twee randen. […]

Lees verder »

[lang_nl]Een van de beroemde leerlingen van Regnerus Praedinius (1510-1559), de rector van de Latijnse School in Groningen in het midden van de zestiende eeuw, was Folckert Koyter, zoon van een bierbrouwer in Groningen. Als Volcher Coiter verwierf hij naam als baanbrekend anatoom. Nadat hij zijn opleiding aan de St. Maartensschool had voltooid, wilde de  in […]

Lees verder »

[lang_nl]In 1761 werd de Societas Pro Excolendo Iure Patrio – in de wandeling vaak Pro Excolendo genoemd – opgericht, een vereniging die zich ten doel stelt vooral het natuurrecht en het vaderlands recht te bestuderen. De bibliotheek van de vereniging is in 1853 in bruikleen gegeven aan de UB en telt ca. 3.500 juridische en […]

Lees verder »

[lang_nl] Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden van de UB op 10 november is als een van de geschenken aan de bibliothecaris een achttiende-eeuws handschrift overhandigd: het journaal van de reis die Daniel Gerdes in 1722 maakte door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Daniel Gerdes, in 1698 te Bremen geboren, had vanaf 1719 theologie […]

Lees verder »

[lang_nl]Onlangs verwierf het Universiteitsmuseum de doctorsbul, geschreven op perkament en voorzien van het zegel van de universiteit, die op 26 november 1806 werd uitgereikt aan Theodorus van Swinderen tijdens een plechtige promotiezitting ‘met de kap’, nadat hij een ‘disputatio juridica’ had verdedigd. Een dergelijke ‘promotio more majorum’ vond alleen op speciaal verzoek plaats. Ook Van […]

Lees verder »

[lang_nl]Wessel Gansfort (c.1419-1489) uit Groningen, Rudolf Agricola (1444-1485) uit Baflo en Regnerus Praedinius (1510-1559) uit Winsum stonden niet alleen in hun eigen tijd maar ook daarna in hoog aanzien als geleerde Groningers. De stichters van de universiteit beschouwden hen als voorlopers van de in 1614 opgerichte academie en vijftig jaar later werden hun hun levensbeschrijvingen […]

Lees verder »