RSS

Archief van de rubriek 'universiteitsgeschiedenis'

Provenances 2: Ubbo Emmius

  Groningen university’s impending fourth-centenary celebrations call for a post on books formerly in the possession of its first Rector Magnificus, Ubbo Emmius (1547-1625). As a scholar with a particular interest in history, Emmius must have owned a considerable collection of books. Among them was this copy of Emanuel van Meteren, Belgische ofte Nederlantsche Historie […]

Lees verder »

Over het eiland Giglio had ik een aantal jaren geleden al wel iets gelezen, maar toen het tien dagen geleden in het nieuws kwam, bleek dat toch in een verre vergeethoek geraakt. Gelukkig wist IJnte Botke nog heel goed dat in 1788 Adriaan Gilles Camper Giglio heeft bezocht — natuurlijk niet met een cruiseschip, maar […]

Lees verder »

[lang_nl] Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden van de UB op 10 november is als een van de geschenken aan de bibliothecaris een achttiende-eeuws handschrift overhandigd: het journaal van de reis die Daniel Gerdes in 1722 maakte door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Daniel Gerdes, in 1698 te Bremen geboren, had vanaf 1719 theologie […]

Lees verder »

[lang_nl] Op de voorzijde van de uitnodiging voor de opening van het academisch jaar 2008-2009 staat de feestelijk verlichte gevel van het Academiegebouw afgebeeld, terwijl de achterkant een fragment toont van het zogenaamde ‘eeuwig edict’, waarmee op 14 juli (‘prid. Eidus Iulii’) 1614 de instelling van een Illustre School of Academie te Groningen werd aangekondigd. […]

Lees verder »

[lang_nl]Onlangs verwierf het Universiteitsmuseum de doctorsbul, geschreven op perkament en voorzien van het zegel van de universiteit, die op 26 november 1806 werd uitgereikt aan Theodorus van Swinderen tijdens een plechtige promotiezitting ‘met de kap’, nadat hij een ‘disputatio juridica’ had verdedigd. Een dergelijke ‘promotio more majorum’ vond alleen op speciaal verzoek plaats. Ook Van […]

Lees verder »

[lang_nl]Wessel Gansfort (c.1419-1489) uit Groningen, Rudolf Agricola (1444-1485) uit Baflo en Regnerus Praedinius (1510-1559) uit Winsum stonden niet alleen in hun eigen tijd maar ook daarna in hoog aanzien als geleerde Groningers. De stichters van de universiteit beschouwden hen als voorlopers van de in 1614 opgerichte academie en vijftig jaar later werden hun hun levensbeschrijvingen […]

Lees verder »