RSS

Archief van de rubriek 'portretten'

In het Universiteitsmuseum hier ter stede blijkt een portretminiatuur te worden bewaard waarop de jonge Willem V staat afgebeeld terwijl hij wordt onderwezen in de vestingbouwkunde. De documentatie van het museum identificeert de leraar als de vestingbouwkundige Addecco Willem Kiers (1736-1804), geboren te Zuidbroek als Addeke Willems Kiers. Volgens mededeling van Egge Knol van het […]

Lees verder »

[lang_nl]Tijdens de meiveiling bij Bubb Kuyper te Haarlem kon voor de UB het album amicorum van Gerhard Jacob Keiser (1770-1848) verworven worden. Het is een boekje in het voor die tijd – achttiende eeuw – voor dit soort boekjes gebruikelijke oblong-formaat, met op het voorplat de naam van de eigenaar gestempeld en daaromheen twee randen. […]

Lees verder »

[lang_nl] Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden van de UB op 10 november is als een van de geschenken aan de bibliothecaris een achttiende-eeuws handschrift overhandigd: het journaal van de reis die Daniel Gerdes in 1722 maakte door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Daniel Gerdes, in 1698 te Bremen geboren, had vanaf 1719 theologie […]

Lees verder »

[lang_nl]In de jaren 1752-1758 verzamelde Klaas Willem Kiers (ca. 1722-1759), ingenieur-modellist van prins Willem IV,  ruim zestig inscripties in een in een rode, goudbestempelde marokijnen band gestoken album, dat een voor dit genre boeken tamelijk groot formaat heeft (260 x 203 mm). De bijdragen werden geschreven door vrienden, kunstenaars, geleerden, predikanten en bestuurders, vooral in […]

Lees verder »

[lang_nl] Op de voorzijde van de uitnodiging voor de opening van het academisch jaar 2008-2009 staat de feestelijk verlichte gevel van het Academiegebouw afgebeeld, terwijl de achterkant een fragment toont van het zogenaamde ‘eeuwig edict’, waarmee op 14 juli (‘prid. Eidus Iulii’) 1614 de instelling van een Illustre School of Academie te Groningen werd aangekondigd. […]

Lees verder »

[lang_nl]Wessel Gansfort (c.1419-1489) uit Groningen, Rudolf Agricola (1444-1485) uit Baflo en Regnerus Praedinius (1510-1559) uit Winsum stonden niet alleen in hun eigen tijd maar ook daarna in hoog aanzien als geleerde Groningers. De stichters van de universiteit beschouwden hen als voorlopers van de in 1614 opgerichte academie en vijftig jaar later werden hun hun levensbeschrijvingen […]

Lees verder »