RSS

Archief van de rubriek 'Groningse handschriften'

HS 116, de Kroniek van Emo en Menko, of de Kroniek van Wittewierum, is intussen geheel door te bladeren en te lezen in onze gedigitaliseerde collecties. De volgorde van de plaatjes is nog niet helemaal goed – de foto’s van de eerste bladen staan helemaal onderaan in de rij – maar daar wordt aan gewerkt. […]

Lees verder »

[lang_nl]Dit op perkament geschreven gebedenboek in het Middelnederlands dateert uit het eind van de vijftiende of het begin van de zestiende eeuw. Het opent met de getijden tot Alle Heiligen en vervolgt met een serie gebeden ingedeeld volgens het kerkelijk jaar — van Kerstmis tot Pasen — en enige reeksen gebeden tot vele verschillende heiligen. […]

Lees verder »

[lang_nl]Tijdens de meiveiling bij Bubb Kuyper te Haarlem kon voor de UB het album amicorum van Gerhard Jacob Keiser (1770-1848) verworven worden. Het is een boekje in het voor die tijd – achttiende eeuw – voor dit soort boekjes gebruikelijke oblong-formaat, met op het voorplat de naam van de eigenaar gestempeld en daaromheen twee randen. […]

Lees verder »

[lang_nl]Een paar weken geleden sloeg de VPRO-gids een keer mijn brievenbus over. Jammer, maar geen ramp want die week zou ik toch niet thuis zijn. Een paar dagen na terugkeer lag echter opeens de gids met nog wat post op de mat, waarschijnlijk na een verkeerde bezorging bij buren die ook uitstedig waren geweest. ‘s […]

Lees verder »

[lang_nl]In 1761 werd de Societas Pro Excolendo Iure Patrio – in de wandeling vaak Pro Excolendo genoemd – opgericht, een vereniging die zich ten doel stelt vooral het natuurrecht en het vaderlands recht te bestuderen. De bibliotheek van de vereniging is in 1853 in bruikleen gegeven aan de UB en telt ca. 3.500 juridische en […]

Lees verder »

[lang_nl] Een van de oudste en beroemdste handschriften in de UB is HS 116, de zogenaamde kroniek van Wittewierum. Deze is bewaard gebleven  in een dertiende-eeuws handschrift in kwarto-formaat, met 50 perkamenten bladen. Het boek heeft een onversierde perkamenten band, waarvan de sluitveters verloren zijn gegaan. De tekst is in een klein handschrift in twee […]

Lees verder »