RSS

Archief van de rubriek 'alba amicorum'

In het Universiteitsmuseum hier ter stede blijkt een portretminiatuur te worden bewaard waarop de jonge Willem V staat afgebeeld terwijl hij wordt onderwezen in de vestingbouwkunde. De documentatie van het museum identificeert de leraar als de vestingbouwkundige Addecco Willem Kiers (1736-1804), geboren te Zuidbroek als Addeke Willems Kiers. Volgens mededeling van Egge Knol van het […]

Lees verder »

Omdat in de biografie van de kunstenares Dorothea Kreps in het Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland staat vermeld dat er nauwelijks werk van haar bekend is, lijkt het de moeite waard om haar fraaie tekening in het album amicorum van Klaas Willem Kiers (zie daarover een eerder bericht, en de website Digital Collections, waar het hele […]

Lees verder »

[lang_nl]Tijdens de meiveiling bij Bubb Kuyper te Haarlem kon voor de UB het album amicorum van Gerhard Jacob Keiser (1770-1848) verworven worden. Het is een boekje in het voor die tijd – achttiende eeuw – voor dit soort boekjes gebruikelijke oblong-formaat, met op het voorplat de naam van de eigenaar gestempeld en daaromheen twee randen. […]

Lees verder »

[lang_nl]Het vriendenboek van Jan Rudolph Krudop, die zich op 12 juli 1825 als student te Groningen liet inschrijven, is een losbladig geval. Het is goed mogelijk dat de oorspronkelijk in een cassette werden bewaard, maar die heeft de bibliotheek dan nooit bereikt. Op het eerste blad staat een tekening van een student in zijn kamer  […]

Lees verder »

[lang_nl]Een paar weken geleden sloeg de VPRO-gids een keer mijn brievenbus over. Jammer, maar geen ramp want die week zou ik toch niet thuis zijn. Een paar dagen na terugkeer lag echter opeens de gids met nog wat post op de mat, waarschijnlijk na een verkeerde bezorging bij buren die ook uitstedig waren geweest. ‘s […]

Lees verder »

[lang_nl]In de jaren 1752-1758 verzamelde Klaas Willem Kiers (ca. 1722-1759), ingenieur-modellist van prins Willem IV,  ruim zestig inscripties in een in een rode, goudbestempelde marokijnen band gestoken album, dat een voor dit genre boeken tamelijk groot formaat heeft (260 x 203 mm). De bijdragen werden geschreven door vrienden, kunstenaars, geleerden, predikanten en bestuurders, vooral in […]

Lees verder »