RSS

Archief van de rubriek 'geïllustreerde drukken'

Met twee Noord- Nederlanders en een Zuid-Nederlander, twee Duitsers en een Schot was het zestal hoogleraren dat in 1614 in Groningen aantrad een internationaal groepje. Ook de studenten kwamen van het begin af aan uit binnen- en buitenland. Het ligt daarom voor de hand aan te nemen dat de Earl of Kintore, die als alumnus […]

Lees verder »

In de laatste maanden van 1720 bracht de eerste wereldwijde beurscrash speculanten in Frankrijk, Engeland en de Nederlanden aan de rand van de afgrond of duwde hen er in. In Londen en Paris bleken de, vaak met geleend geld gekochte, aandelen van de South Sea Company en de Mississippi Company van John Law, een Schotse […]

Lees verder »

Het is een mooi gebruik dat de Vereniging van Vrienden van de UB Groningen tijdens haar jaarvergadering een interessant en bijzonder boekwerk aan de Bibliotheek ten geschenke geeft. Voorbeelden zijn het reisverslag van Daniel Gerdes, het rekenboekje van Barend Lampe (1636) en een verzamelbandje met drukjes van Jurjen Spandaw (1715). De geschenken zijn in de […]

Lees verder »

[lang_nl]Een van de beroemde leerlingen van Regnerus Praedinius (1510-1559), de rector van de Latijnse School in Groningen in het midden van de zestiende eeuw, was Folckert Koyter, zoon van een bierbrouwer in Groningen. Als Volcher Coiter verwierf hij naam als baanbrekend anatoom. Nadat hij zijn opleiding aan de St. Maartensschool had voltooid, wilde de  in […]

Lees verder »

[lang_nl]Een van de beroemdste incunabelen, of wiegedrukken – boeken gedrukt vóór 1 januari 1501 – is de wereldkroniek van Hartmann Schedel (1440-1511), een arts en humanist uit Neurenberg. Dit rijk met houtsneden geïllustreerde werk verscheen in 1493 te Neurenberg bij Anton Koberger, in een Latijnse (Liber chronicarum) en een Duitse (Buch der Chroniken) versie. De […]

Lees verder »

[lang_nl]Dit plaatje kent iedere bezoeker van de website van de bibliotheek waarschijnlijk wel, maar wat stelt het eigenlijk voor? Het is de hoofdletter Q aan het begin van de tekst van het eerste van de twee delen van Vincent van Beauvais, Speculum naturale, gedrukt door Adolf Rusch te Straatsburg in 1464-1470 (aanvraagnummer: uklu inc 189 […]

Lees verder »

[lang_nl]Voor de tentoonstelling Maria Sibylla Merian & Daughters: Women of Art and Science, van 10 juni tot 31 augustus in het Getty Center te Los Angeles te zien, leenden wij een van onze ingekleurde exemplaren uit van Merians boek Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaemsche insecten (Amsterdam 1719). Een van de platen uit […]

Lees verder »

[lang_nl] In 1688 vond te Leiden de verkoop plaats van de boeken van de Groningse hoogleraar in de rechten Jacobus Oiselius (Danzig 1631-1686 Groningen). De Groningse Universiteitsbibliotheek slaagde er toen in om voor 5 gulden een zeer fraai exemplaar te bemachtigen van de eerste druk, de editio princeps, in het Grieks van de beide dichtwerken […]

Lees verder »