RSS

Archief van de rubriek 'geschenken'

Met twee Noord- Nederlanders en een Zuid-Nederlander, twee Duitsers en een Schot was het zestal hoogleraren dat in 1614 in Groningen aantrad een internationaal groepje. Ook de studenten kwamen van het begin af aan uit binnen- en buitenland. Het ligt daarom voor de hand aan te nemen dat de Earl of Kintore, die als alumnus […]

Lees verder »

Het is een mooi gebruik dat de Vereniging van Vrienden van de UB Groningen tijdens haar jaarvergadering een interessant en bijzonder boekwerk aan de Bibliotheek ten geschenke geeft. Voorbeelden zijn het reisverslag van Daniel Gerdes, het rekenboekje van Barend Lampe (1636) en een verzamelbandje met drukjes van Jurjen Spandaw (1715). De geschenken zijn in de […]

Lees verder »

HS 116, de Kroniek van Emo en Menko, of de Kroniek van Wittewierum, is intussen geheel door te bladeren en te lezen in onze gedigitaliseerde collecties. De volgorde van de plaatjes is nog niet helemaal goed – de foto’s van de eerste bladen staan helemaal onderaan in de rij – maar daar wordt aan gewerkt. […]

Lees verder »

[lang_nl]Een van de beroemde leerlingen van Regnerus Praedinius (1510-1559), de rector van de Latijnse School in Groningen in het midden van de zestiende eeuw, was Folckert Koyter, zoon van een bierbrouwer in Groningen. Als Volcher Coiter verwierf hij naam als baanbrekend anatoom. Nadat hij zijn opleiding aan de St. Maartensschool had voltooid, wilde de  in […]

Lees verder »

[lang_nl] Tijdens de jaarvergadering van de Vereniging van Vrienden van de UB op 10 november is als een van de geschenken aan de bibliothecaris een achttiende-eeuws handschrift overhandigd: het journaal van de reis die Daniel Gerdes in 1722 maakte door Duitsland, Zwitserland en Frankrijk. Daniel Gerdes, in 1698 te Bremen geboren, had vanaf 1719 theologie […]

Lees verder »

[lang_nl]Een van de beroemdste incunabelen, of wiegedrukken – boeken gedrukt vóór 1 januari 1501 – is de wereldkroniek van Hartmann Schedel (1440-1511), een arts en humanist uit Neurenberg. Dit rijk met houtsneden geïllustreerde werk verscheen in 1493 te Neurenberg bij Anton Koberger, in een Latijnse (Liber chronicarum) en een Duitse (Buch der Chroniken) versie. De […]

Lees verder »

[lang_nl]‘Het behoorde tot mijn taak aan belangstellende bezoekers, meest buitenlanders, het exemplaar van het Nieuwe Testament van Erasmus te tonen, dat Luther als handexemplaar gebruikt had. Dat bleek uit de drastische opmerkingen die hij met stijgende verontwaardiging in de marges gekrabbeld had, culminerend in de uitbarsting: “Du bist ein Bube!”. Blijkens de inktvlek op de […]

Lees verder »

[lang_nl] UB-bezoekers zullen zich niet altijd realiseren dat de bibliotheek behalve boeken en pc’s ook een aardige kunstcollectie bezit. De schilderijen van Gerriet Postma en Rudi van der Wint in het trappenhuis en het grafisch alfabet dat door het hele gebouw verspreid is, zijn daar een paar voorbeelden van. Veel prima bibliotheekmensen zijn zo goed […]

Lees verder »

[lang_nl] Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Vrienden van de UB, op 13 november 2007, is het jaarlijkse present aan de bibliothecaris overhandigd. Het is een cadeau in twee delen, het ene passend in de collectie mathematische werken, het andere in de verzameling Groninger drukken. Barend Lampe, Arithmetica ofte reecken-konst eertijts in ‘t […]

Lees verder »