RSS

Archief van de rubriek 'oude drukken'

Annotated Books Online now gives full open access to our MS 494, the copy of the Erasmus Bible  printed by Johann Froben in 1527 which was heavily annotated by Martin Luther and Regnerius Praedinius (see a previous post [in Dutch]). With its user tools such as extensive search, viewing and annotating options, ABO invites new and […]

Lees verder »

Provenances 2: Ubbo Emmius

  Groningen university’s impending fourth-centenary celebrations call for a post on books formerly in the possession of its first Rector Magnificus, Ubbo Emmius (1547-1625). As a scholar with a particular interest in history, Emmius must have owned a considerable collection of books. Among them was this copy of Emanuel van Meteren, Belgische ofte Nederlantsche Historie […]

Lees verder »

“Breaking news” in de Duitse en Nederlandse pers: in de Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel zijn aantekeningen van de jonge Maarten Luther gevonden. De Heidelberger theoloog Ulrich Bubenheimer herkende in de notities bijgeschreven in de marges van een verzamelband, een boek waarin verschillende boeken bijeengeboden zijn, het handschrift van Luther. Ze staan vooral bij teksten […]

Lees verder »

[lang_nl]De lijst van oosterse boeken die van rector Borgesius werden gekocht beslaat twee bladzijden in de Syllabus, de handgeschreven catalogus van de bibliotheek. Hier gereproduceerd zijn de pagina’s uit de kalligrafische versie: [/lang_nl]

Lees verder »

[lang_en][/lang_en][lang_nl]DE CHRISTMANN-COLLECTIE In de eerste vijf jaar van haar bestaan kreeg de Universiteit van Groningen zes handschriften aangeboden, waarvan een geschreven in het Middelnederlands (hs 350) en de andere vijf in het Latijn (hss 2, 8, 19, 73 en 160). In diezelfde periode werd ook een aantal manuscripten aangekocht. On 2 mei 1620, zo meldt […]

Lees verder »

[lang_nl]Een van de beroemde leerlingen van Regnerus Praedinius (1510-1559), de rector van de Latijnse School in Groningen in het midden van de zestiende eeuw, was Folckert Koyter, zoon van een bierbrouwer in Groningen. Als Volcher Coiter verwierf hij naam als baanbrekend anatoom. Nadat hij zijn opleiding aan de St. Maartensschool had voltooid, wilde de  in […]

Lees verder »

[lang_nl]Dit plaatje kent iedere bezoeker van de website van de bibliotheek waarschijnlijk wel, maar wat stelt het eigenlijk voor? Het is de hoofdletter Q aan het begin van de tekst van het eerste van de twee delen van Vincent van Beauvais, Speculum naturale, gedrukt door Adolf Rusch te Straatsburg in 1464-1470 (aanvraagnummer: uklu inc 189 […]

Lees verder »

[lang_nl]Aan de Rijksuniversiteit Groningen, binnen de faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen, is er namens de Zwinglibond de bijzondere leerstoel voor de geschiedenis en beginselen van het unitarisme. In verband hiermee wordt aan de UB jaarlijks een budget beschikbaar gesteld om de collectie over dit onderwerp aan te vullen. Zo is onlangs een boekdeel aangeschaft waarin […]

Lees verder »

[lang_nl]‘Het behoorde tot mijn taak aan belangstellende bezoekers, meest buitenlanders, het exemplaar van het Nieuwe Testament van Erasmus te tonen, dat Luther als handexemplaar gebruikt had. Dat bleek uit de drastische opmerkingen die hij met stijgende verontwaardiging in de marges gekrabbeld had, culminerend in de uitbarsting: “Du bist ein Bube!”. Blijkens de inktvlek op de […]

Lees verder »

[lang_nl]Voor de tentoonstelling Maria Sibylla Merian & Daughters: Women of Art and Science, van 10 juni tot 31 augustus in het Getty Center te Los Angeles te zien, leenden wij een van onze ingekleurde exemplaren uit van Merians boek Over de voortteeling en wonderbaerlyke veranderingen der Surinaemsche insecten (Amsterdam 1719). Een van de platen uit […]

Lees verder »

Next »